• วัน::

อะแดปเตอร์ไลบรารี RNA (7)

ชุดห้องสมุด RNA (ใช้กับแพลตฟอร์ม Illumina) (2 )

ชุดห้องสมุด RNA (ใช้กับแพลตฟอร์ม MGI) (1 )

โมดูลการเตรียมห้องสมุด RNA (6)