• วัน::

การตรวจจับเชิงปริมาณ DNA ตกค้างของเซลล์โฮสต์ (1 )

มิอาร์น่า คิวพีซีอาร์ (1 )

การผสม RT-qPCR ในขั้นตอนเดียว (3)

qPCR มาสเตอร์มิกซ์ (SYBR-สีเขียว) (11 )