• jou::

Deteksyon kantite ADN rezidyèl selil lame (1)

miRNA qPCR (1)

Melanj RT-qPCR yon sèl etap (3)

qPCR Master Mix (SYBR-Green) (11)