• ден::

Перли за почистване на ДНК (2)

Магнитна стойка (2)

Стрептавидинови магнитни зърна (1)